Rodzaje programów nauczania w żłobku

Rodzaje programów nauczania w żłobku

Edukacja od najmłodszych lat życia dziecka jest niezwykle istotnym aspektem, który bezpośrednio wpływa na prawidłowy rozwój pociechy. W związku z tym, wybór odpowiedniego żłobka z pewnością nie należy do najłatwiejszych decyzji. Placówka, do której trafi Twój maluch, może przyczynić się do otworzenia mu drogi do prestiżowych szkół na późniejszym etapie edukacji. Sprawdź, jakie są najbardziej skuteczne programy nauczania w żłobku, które pozytywnie wpłynął na rozwój Twojego dziecka.

Nauczanie w żłobku

Warto wiedzieć, że działalność żłobków (czyli placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3) jest regulowana przez narzucone przepisy. Każdy żłobek przed rozpoczęciem działalności musi zostać zarejestrowany w rejestrze tego typu placówek oraz w rejestrze klubów dziecięcych. Każdy żłobek w Polsce musi zapewnić dziecku:

  • opiekę w takich warunkach, które możliwie najbardziej przypominają te panujące w domu;
  • odpowiednią opiekę zarówno pod kątem pielęgnacyjnym, jak i edukacyjnym, tak aby zadbać o rozwój podopiecznych;
  • odbywanie się zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, które uwzględnią możliwości psychomotoryczne dziecka w zależności od jego wieku.

Jednak przepisy obowiązujące w Polsce są na tyle ogólne, że pozwalają placówkom na ustalanie indywidualnych programów nauczania w poszczególnych żłobkach. Bardziej precyzyjne wytyczne dotyczą przedszkoli, w których przebywają dzieci powyżej 3 roku życia. Z kolei przepisy uwzględniające żłobki, skupiają się na takich zagadnieniach jak zapewnienie odpowiedniej opieki maluchom oraz aspektach związanych z ich zdrowiem. Dzięki temu tego typu placówki mają sporą dowolność i elastyczność w trakcie planowania programu nauczania.

Program nauczania w żłobku – na co zwrócić uwagę?

Jeśli mowa zajęciach w żłobku to trudno nazywać je lekcjami. W związku z tym, że maluchy dopiero uczą się wykształcać pewne nawyki, takie jak koncentrowanie się na dłużej na jednym zajęciu, ćwiczenia trwają maksymalnie pół godziny. Jednak studiując program nauczania w żłobku warto zwrócić uwagę również na inne aspekty, niż tylko czas trwania poszczególnych zajęć. Przede wszystkim niezwykle istotne są ćwiczenia rozwijające motorykę. Maluchy dopiero uczą poznawać się swoje ciało i stopniowo odkrywają jego możliwości. Dzięki zajęciom, które rozwijają w dzieciach ich pewność siebie i uczą kontrolowania swoich odruchów, pociechy zyskują świadomość ciała. Może to odbywać się za pomocą tańca czy poprzez zajęcia plastyczne – tego typu czynności świetnie wpływają na rozwój dziecka. 

Kolejny, bardzo ważny aspekt to budowanie w maluchach zaufania do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych. Te kwestie mają bezpośredni wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie, w tym również osiąganie sukcesów zawodowych. Im wcześniej zacznie się przyzwyczajać dziecko do pracy w grupie, tym łatwiejszy start będzie mieć ono w przyszłości. Takie podejście uczy też maluchy, że ludzie mają różne poglądy i zachowania, jednak każda osoba zasługuje na szacunek. Przy okazji zajęć grupowych, dziecko poznaje czym jest konflikt i już na tak wczesnym etapie będzie uczyło się, jak skutecznie go rozwiązywać.